Viedenská arbitráž

Nad Československom lístie padá

Pozorne si prezrite uvedený obrazový prameň a nasledujte farebne ikony. Začnite červenou farbou označenými ikonami, pokračujte na modré, následné zelené a napokon oranžové ikony. Na záver si môžete prezrieť fialové prvky.