O nás

„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“ 

 Marcus Tullius Cicero

Čo sú dejinoviny.sk

Webová stránka je výstupom z Národného projektu Podpora digitálnej transformácie vzdelávania v rámci Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.


Cieľom webovej stránky Dejinoviny.sk je sprostredkovať učiteľom, ale aj žiakom prostredie, v ktorom môžu tvorivo pracovať a tvoriť za pomoci digitálnych a interaktívnych prostriedkov. Ponúknuť priestor pre zdieľanie nápadov, inšpirácií a materiálov k výučbe dejepisu, ktoré by podporili rozvoj kritického myslenia a historickej gramotnosti na Slovensku.

Mgr. Miriama Filčáková, PhD.


Moje meno je Mia, pochádzam z Košíc. V roku 2019 som úspešne ukončila štúdium v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov v odbore História – Slovenský jazyk a literatúra a v roku 2023 doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny. V rámci mojej vedeckovýskumnej práce sa venujem formovaniu vysokého školstva na Slovensku po druhej svetovej vojne (so zameraním na Košice), osobnosti Štefana Butkoviča a didaktike dejepisu. Predovšetkým tomu, ako efektívne využívať digitálne technológie pri výučbe dejepisu.

Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.


Moje meno je Katka, pochádzam síce z Humenného, ale už takmer dekádu je mojim domov metropola východu. V roku 2017 som ukončila štúdium na UPJŠ v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov – dejepis a výchova k občianstvu a v roku 2021 doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venujem najmä hospodárskym a sociálnym dejinám v 1. polovici 20. storočia, Business History a osude šľachty po rozpade monarchie. Zároveň je mojou veľkou záľubou didaktika dejepisu. Spolu s mojimi kolegami som participovala na rôznych akciách s výchovno-vzdelávacím dosahom. Patrili medzi nich výstavy ako Kto bude ďalší?, Dejiny tvoríš Ty!, Klinika dr. Frankensteina či Prvý dotyk so slobodou. Taktiež som bola spoluorganizátorkou medzinárodnej didaktickej konferencie – Budovanie demokracie učením sa o minulosti.

Kontaktujte nás, zanechajte nám komentár:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *