Interaktívne obrázky

Interaktívne obrázky

Interaktívny obrázok vytvorený pomocou aplikácie Genialy.ly má vo vyučovacom procese všestranné využitie – ako nástroj na hodnotenie a overovanie vedomostí a zručností žiakov, môže nahrádzať myšlienkovú mapu, pomôcť pri evokácii a reflexii vyučovacej hodiny, má svoje miesto pri projektovom vyučovaní. 

Obrázok si otvorte na celú obrazovku.